Forside Bedrift Par / familie Kurs Om oss Kontakt Priser / Avtale
 
 

 

Par / familie;

Hver enkelt av oss bærer med seg sin individuelle og gyldige versjon av en hendelse eller et fenomen. Eksempelvis vil opplevelsen av et stort fjell være totalt ulik sett fra ulike ståsteder - uten at den ene synsvinkelen er mer riktig eller gal. Dog vil erfaring av det samme fenomenet kunne sette dypere spor i den som for eksempel opplever å befinne seg på en mer værhard og utsatt side enn den som står på "solsiden" av det.

Individuelle terapitimer åpner ofte opp for endringer i parforhold, familie og andre relasjoner. Noen ganger kan det være nyttig å bringe partnere og/eller familiemedlemmer inn i samtalerommet.


Ved "å pakke ut" et handlingsforløp eller et fenomen sammen med flere av de impliserte, utvides helhetsbildet. Dette øker både innsikt, kreativitet og tilgangen på løsninger for alle. Slik kan vi også komme nærmere hverandre.

 

 

 

 


 

 

 

 

 


"Lykke er å få en bukett ut av de blomstene som er innen rekkevidde" - Ukjent

Cicignon Homeopati og Psykoterapi - Nygaardsgaten 3, 1606 Fredrikstad